Administracinė informacija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus (VSAKIS)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už 2021 metus

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už 2022 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai