Išversk V. Sirokomlės eilėraštį į lietuvių kalbą

2023-04-30 - 2023-04-30

Konkursas „Išversk V. Sirokomlės eilėraštį į lietuvių kalbą“.

2023 m. sukanka Lietuvos dainiaus, lenkų poeto Vladislavo Sirokomlės 200-osios gimimo metinės. Viename iš savo kūrinių poetas taip išreiškė savo meilę tėvynei:

„Žeme mano gimtine, Lietuva šventoji,

Baltu smėliu ir smulkia žole apdengtoji!”

Vladislavo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse, siekdamas populiarinti poeto kūrybą, skelbia jo eilėraščių vertimo į lietuvių kalbą konkursą.

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2023 m. gegužes 20 d. per Poezijos ir muzikos šventę „Sirokomlės lyra“.

Po Antrojo pasaulinio karo retai buvo spausdintos V. Sirokomlės poezijos knygos. Informuojame, kad V. Sirokomlės muziejus Bareikiškėse  išleido ir mielai padės konkurso dalyviams gauti norimą knygą bei pasirinkti kūrinį vertimui. Kūrinius galite surasti taip pat skaitmeninėje bibliotekoje: https://polona.pl

KONKURSO NUOSTATAI

1 Priedas

Kviečiame aktyviai dalyvauti!