Vladislavo Sirokomlės muziejus

O muzeum

Muzeum poety epoki Romantyzmu Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie koło Wilna jest placówką kulturalną należącą do gestii władz samorządowych rejonu wileńskiego. Przechowuje ono i eksponuje pamiątki po poecie, do którego dorobku literackiego przyznają się zarówno Polscy, jak i Litwini, Białorusini. Ekspozycja muzealna opowiada również o środowisku inteligenckim połowy XIX wieku.

Jak nas znaleźć?