Wystawy

Wystawa książek W. Syrokomli w 200-lecie urodzin poety

Władysław Syrokomla debiutował wierszem „Pocztylion” w 1844 r. na łamach czasopisma „Athenaeum”. Natomiast pierwsze książki pióra twórcy ukazały się w roku 1853, m. in. były to „Gawędy i rymy ulotne” oraz „Wędrówki po moich niegdyś okolicach”. W ciągu niespełna dwudziestu lat pracy pisarskiej (poeta zmarł młodo, w wieku 39 lat) napisał wiele utworów. Najbardziej pełnym zbiorem jego dzieł jest 10-tomowe wydanie dorobku, które opuściło drukarnię w Warszawie w 1872 r. Komplet książek „Dzieł wszystkich” poety można oglądać w Muzeum Władysława Syrokomli w działającej tam czasowej ekspozycji „Wystawa książek Władysława Syrokomli ze zbiorów muzeum”. Należy dodać, że owe dziesięć tomów przekazał bibliotece profesor Bogusław Grużewski, który odziedziczył je po swoich rodzicach. Z kolei T. IX „Dzieł”: „Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej” podarował dla zbiorów borejkowskiego muzeum Stefan Świetlikowski. Książkę „Wędrówki po moich niegdyś okolicach” w języku białoruskim a wydaną w Mińsku przekazała dla muzeum dyrekcja Szkoły im. W. Syrokomli w Smolhowie – miejscu urodzenia poety.
Na wystawie są książki „lirnika wioskowego” wydane w Wilnie, Warszawie, Toruniu, Krakowie, Kownie, w innych ośrodkach za granicą. Ponad pół setki druków ilustruje drogę twórczą „lirnika wioskowego”, stanowią one również dokument sztuki drukarskiej drugiej połowy XIX-pierwszej połowy XX wieku.