Historia

Władysław Syrokomla
mieszkał w Borejowszczyźnie w latach 1853-1862, z przerwami. Po jego śmierci
żona poety musiała opuścić Borejkowszczyznę przenosząc się do drewnianego domu
przy ul. Granicznej (obecnie dzielnica Zwierzyniec) w Wilnie. W
Borejkowszczyźnie zamieszkali inni arendatorzy.

W 1921 r. hrabia
Benedykt Henryk Tyszkiewicz majątek Borejkowszczyzna ofiarował Polskiej
Macierzy Szkolnej w Wilnie, miał on służyć celom oświatowym. 1 kwietnia 1921 r.
Polska Macierz Szkolna przekazała majątek w dzierżawę nauczycielom Konstantemu
Kiełbowskiemu i Władysławowi Kasprzykowskiemu. Zlecono im remont domu
mieszkalnego i założenia w nim szkoły. Poza tym powierzono remont budynków
gospodarczych i dróg, wzorowe utrzymanie gruntów. Dzierżawcy również mieli obowiązek
zaopiekować się Księgą Pamiątkową, przedmiotami osobistymi Władysława Syrokomli
i miejscami związanymi z jego pobytem.

W 1924 r. w
drewnianym dworku założona została 4-klasowa szkoła powszechna. W budynku
szkolnym istniało również muzeum Władysława Syrokomli odwiedzane przez
wycieczki szkolne, harcerzy, inteligencję. Gościli tu m,in. poetka Zofia
Bohdanowiczowa (po wojnie mieszkała w Anglii), profesor Stanisław Lorentz,
profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego Jerzy Aleksandrowicz, Michał Reicher
i in.