Historia

Władysław Syrokomla mieszkał w Borejowszczyźnie w latach 1953-1862, z przerwami. Po jego śmierci żona poety musiała opuścić Borejkowszczyznę przenosząc się do drewnianego domu przy ul. Granicznej (obecnie dzielnica Zwierzyniec) w Wilnie. W Borejkowszczyźnie zamieszkali inni arendatorzy.

W 1921 r. hrabia Benedykt Henryk Tyszkiewicz majątek Borejkowszczyzna ofiarował Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie, miał on służyć celom oświatowym. 1 kwietnia 1921 r. Polska Macierz Szkolna przekazała majątek w dzierżawę nauczycielom Konstantemu Kiełbowskiemu i Władysławowi Kasprzykowskiemu. Zlecono im remont domu mieszkalnego i założenia w nim szkoły. Poza tym powierzono remont budynków gospodarczych i dróg, wzorowe utrzymanie gruntów. Dzierżawcy również mieli obowiązek zaopiekować się Księgą Pamiątkową, przedmiotami osobistymi Władysława Syrokomli i miejscami związanymi z jego pobytem.

W 1924 r. w drewnianym dworku założona została 4-klasowa szkoła powszechna. W budynku szkolnym istniało również muzeum Władysława Syrokomli odwiedzane przez wycieczki szkolne, harcerzy, inteligencję. Gościli tu m,in. poetka Zofia Bohdanowiczowa (po wojnie mieszkała w Anglii), profesor Stanisław Lorentz, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego Jerzy Aleksandrowicz, Michał Reicher i in.