Wirtualna podróż

 

Wirtualny spacer po Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie (Wybrać Bareikiškių kaimas)
https://vrscb.lt/vilniauskrastototoriai/