Przetłumacz wiersz W. Syrokomli na język litewski

2023-04-30 - 2023-04-30

Konkurs „Przetłumacz wiersz W. Syrokomli na język litewski”
W 2023 r. przypada 200-lecie urodzin piewcy Litwy, Władysława Syrokomli. W jednym ze swoich utworów poeta w takich słowach wyraził swoją miłość ojczyzny:

„Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta.
Żółtym piaskiem i drobną trawą przytrząśnięta”.

Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, mając na celu popularyzację twórczości poety, ogłasza Konkurs przekładów jego wierszy na język litewski. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20 maja 2023 r. podczas Święta Poezji i Muzyki „Lira Syrokomli”.

Po drugiej wojnie światowej rzadko były wydawane książki W. Syrokomli. Pragniemy poinformować, że Muzeum wydało książkę wierszy twórcy i z przyjemnością pomoże dobrać wiersze do tłumaczenia. Utwory poety można znaleźć również w biliotece cyfrowej: http://polona.pl

KONKURSO NUOSTATAI
1 Priedas

Zapraszamy do aktywnego udziału!